Svåra översvämningar i Rumänien

Rumänien har drabbats av de värsta översvämningarna på 50 år och flera tusen personer har blivit hemlösa sedan över 700 hus översvämmats.

Mer än 30 000 hektar mark står under vatten, minst en bro har rasat och flera mil väg har spolats bort.

Myndigheterna i det värst drabbade området Timis är nu rädda för utbrott av malaria och gulsotsutbrott och har inlett vaccinering av invånarna.