BORÅS

Ansvarsfulla män oftare sjukskrivna

1:33 min

Män som tar mer ansvar i hemmet blir oftare sjukskrivna för stress än de män som överlåter jobbet till sin partner. Det visar en ny studie från Försäkringskassan. 

I Sjuhärad är sjukskrivningarna enligt sjukpenningtalet högre än riksgenomsnittet – och mest sjukskrivna är kvinnorna.

Men enligt en ny studie från Försäkringskassan är detta inte en fråga om genus. Det handlar om hur stort ansvar man tar i hemmet.

– Historiskt bakåt i tiden så är sjukskrivningarna ganska jämställda och får man ett barn så ser man att det ökar bland kvinnor, säger Ann Larsson, områdeschef på Försäkringskassan i Borås. 

– Nu har man dessutom tittat på hur ser det ut för pappor som tar lika stort ansvar, och där har man också sett att sjukskrivningarna ökar. Det är inte så att kvinnor är sjukare, utan det är helheten med arbete och barn och så vidare.

Så om det blir mer jämställt så jämnar kanske sjukskrivningarna ut sig?

– Det borde det rimligtvis göra, säger Ann Larsson. 

Stressen ökar med ansvaret
Kvinnor löper helt enkelt inte en högre risk att bli sjuka bara för att de är kvinnor, utan det handlar om arbetsbördan, på jobbet så väl som hemma.

Försäkringskassans studie visar att mammors risk att bli sjukskrivna minskar när pappan tar ett större ansvar för hemarbetet. Och papporna har i sin tur en ökad risk för att bli sjukskrivna när de tar ett större ansvar hemma.

Men högst risk för att bli sjukskriven har du alltså fortfarande om du är kvinna, har två barn och arbetar i ett kvinnodominerat yrke.

Enligt rapporter från Försäkringskassan kan orsaker vara arbetsformernas förändringar, hur arbetsplatserna ser ut idag, de ökade kraven - att det är mycket stressigare. 

Oroad över sjukskrivningar
Ann Larsson tycker det stigande sjukpenningtalet i Sjuhärad är oroande. 

– Det är ju väldigt mycket stressrelaterat och att man känner sig otillräcklig på arbetsplatsen. Det måste handla mycket om att bryta det här mönstret så att inte sjukpenningen fortsätter att öka.

Ann Larsson tycker att man behöver arbeta mer förebyggande. Till exempel arbetar Försäkringskassan med de kommunala arbetsgivarna.

– Vi jobbar på med det, och vill helst att man ska komma åt vad man kan göra på arbetsplatsen innan man blir sjuk, säger Ann Larsson.