Patienter från psykiatrin bör tas emot snabbare

2:18 min

Trettio dagar ska bli tre. Enligt ett nytt lagförslag ska kommuner ha tre dagar på sig att ta emot utskrivningsklara patienter från psykiatrin. Det presenterar en ny utredning. Syftet är att få bukt med att utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhus när kommunerna inte tar över ansvaret i tid.

Det är en drastisk minskning av tiden som kommunerna har på sig, men den är nödvändig, enligt utredaren Göran Stiernstedt.

 – Det är klart att det är en stor omställning men jag tror faktiskt att det är fullt möjligt, säger Göran Stiernstedt.

Utredningen, som i dag avslutar sitt ett år långa arbete, presenterar i sitt förslag en helt ny lag; Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård.

I lagförslaget likställs patienter inom psykiatrin med patienter i den övriga vården. För samtliga ska det gälla att kommunerna har tre dagar på sig att ta över utskrivningsklara patienter, om inte parterna kommer överens om någonting annat.

Den stora skillnaden är att det inom den somatiska vården, alltså den "vanliga" sjukvården, för nuvarande gäller sju vardagar medan det för psykiatripatienter är trettio vardagar plus helgdagar.

Anders Berntsson som är verksamhetschef på Prima vuxenpsykiatri i Stockholm tycker att förslaget är bra, men han ser risker när trettio dagar ska bli tre.

– Förslaget är bra, att man jämför med somatisk vård. Men det finns en risk att vi kanske i desperation vill skriva ut patienterna tidigare än de behöver för att vi har så få vårdplatser. Då kan det bli en press på kommun och stadsdelar. Så det tarvar att man har ett bra samarbete mellan heldygnsvård psykiatri och kommun och stadsdelar, säger Anders Berntsson.

Jimmie Trevett som är förbundsordförande för RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, anser att kommunerna i dagsläget inte gör sitt jobb när det gäller att ta över ansvaret för patienterna.

Han menar även att patienter skrivs ut för snabbt när det är platsbrist på de akutpsykiatriska avdelningarna.

– Dels tillhandahåller man inte bostäder, utan låter folk bo kvar på sjukhus trots att de anses vara färdigbehandlade. Sedan är ett annat problem att sjukhusen pressas att skriva ut personer med allvarliga symptom, där man sitter med tablettburken hemma och mår dåligt, säger Jimmie Trevett.

Det alla verkar överens om är att det är bra att psykiatriska patienter enligt lagförslaget likställs med andra patienter. Utredaren Göran Stiernstedt menar att dagens ordning faktiskt går emot lagen om jämlik vård.

– Vi har ju utgått från vad som är bra för patienterna, det vill säga vad som är god vård, och då tycker vi att det är olyckligt att man skulle definiera det olika för olika patientgrupper, säger han.

Så i den nuvarande lagstiftningen så har vi inte jämlik vård?

– Nej, jag kan faktiskt tycka att det är så, säger Göran Stiernstedt.