Viktuppgång vid fimpning minskar positiva effekter

De positiva effekterna av att sluta röka förtas till viss del av de extrakilon som många lägger på sig när de har slutat röka.

En stor europeisk studie visar att lungfunktionen förbättras vid ett rökstopp, men att förbättringen minskar kraftigt om man går upp i vikt.

Mer än 6 600 människor har deltagit i studien, som presenteras i The Lancet.

Enligt forskarna visar resultaten att insatser mot rökningen bör kombineras med insatser för att hålla vikten