Storån i Söderköping igenväxt

Kommuninvånare i Söderköping har reagerat på hur det ser ut i Storån som rinner genom staden och främst vid Fiskartorget. Ett lågt vattenstånd och nedvissnade buskar och gräs ser inte så inbjudande ut, tycker de, och föreslår att kommunen borde muddra upp i ån.

Men enligt kommunalrådet Östen Johansson går det inte att muddra för att det skulle förstöra för den lax som finns i ån.

Att höja vattenståndet går inte heller, enligt Östen Johansson, som ändå säger att växtligheten ska tas bort för att göra det finare i Storån.