Riktlinjer behövs för hjälp till överviktiga barn

Det råder oklarheter om vart skolsköterskorna i länet ska vända sig när det gäller hjälp till gravt överviktiga barn.

Idag skickas de till barnkliniken men Britt-Marie Gustavsson, från Centerpartiets landstingsgrupp, undrar i en interpellation till landstingsfullmäktige vem som har ansvaret om inte barnkliniken har möjlighet att ta emot alla. Och det med anledning av att antalet överviktiga barn som behöver specialisthjälp ökar oroväckande.

Britt-Marie Gustavsson efterfrågar därför länsomfattande riktlinjer för vård av överviktiga barn.