Höga hastigheter orsakar bussolyckor

För höga hastigheter är den största säkerhetsrisken i bussbranschen. Det visar en forskarrapport där upphandlingar av kollektivtrafik i tre län har granskats.

Trafiksäkerhetsforskaren Magnus Andersson står bakom rapporten, och enligt honom leder de höga hastigheterna till många olyckor.

– Det får som konsekvens att vi har ett stort antal olyckor i busstrafiken varje år. Det är 20–25 personer som omkommer och många fler skadas svårt eller lindrigt. Jag gör den bedömningen att hastigheten är den alldeles avgörande faktorn i så gott som alla de här allvarliga olyckstillbuden, säger han.

Studie om trafiksäkerhet
Magnus Andersson har gjort en studie om hur kollektivtrafikbolagen i Västra Götalandsregionen, Uppsala län och Stockholms län arbetar med trafiksäkerhet.

Studien har finansierats av en fond inom Vägverket och slutsatsen är att det bara är vissa säkerhetsfrågor som finns med i upphandlingarna av busstrafiken. Frågan om bussarnas hastighet glöms bort. Och att hastigheten inte är en prioriterad fråga märks i busstidtabellerna, som enligt Magnus Andersson är alldeles för snäva.

– Min egen slutsats av allt det jag har tittat på det är att det mest snabba, enkla och billigaste sättet att öka säkerheten för bussbranschen det är just att börja titta på tidtabellerna.

En attitydfråga
Enligt en studie som Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, gjorde i slutet av förra året, bryter tre av fyra kollektivtrafik-bussar i Stockholm mot hastighetsbegränsningarna.

Men Maria Adolfsson, presschef för Storstockholms lokaltrafik, SL, tror inte att de höga hastigheterna beror på att förarna stressar för att hinna hålla tidtabellerna.

– Vi tror ju inte att de är för tajt satta. Då skulle vi inte låta de upphandlingarna gå igenom. Det bästa sättet är i så fall att följa hastighetsbegränsningarna så finge det väl visa sig då att man blev försenad i stället.

– Det är vad våra entreprenörer uppmanar till: att bryt aldrig mot hastighetsbegränsningar, kör enligt hastighetsbegränsningarna och säkerheten går alltid först. Vi tror snarare att det är en fråga om den allmänna trafikrytmen och en attitydfråga och man måste jobba med båda de frågorna, säger hon.

En attitydfråga hos vem?

– Hos förarpersonalen, därför att de här har varit ett problem sedan långt innan upphandlingens tid, säger Maria Adolfsson på SL.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se