Problem med brottsliga kriminalvårdare

Kriminalvårdare som själva begår brott har blivit ett stort problem för Kriminalvårdsverket, som nu genom en kampanj riktat mot vårdarna vill minska brottsligheten och göra fängelserna säkrare.

Lars Nylén, generaldirektör på Kriminalvårdsstyrelsen, säger att problemet är allvarligt och att vårdarna måste bli medvetna om hur de ska förhålla sej till dom intagna.

Just nu är det flera kriminalvårdare som står inför rätta misstänkta för tjänstefel och brottsliga beteenden. Det faktum att vid flera incidenter under det senaste året har anställda blivit indragna och hjälpt de intagna, oroar ledningen på Kriminalvårdsstyrelsen.

Nu vill man genom en kampanj som handlar om etik och säkerhet förändra situationen på anstalterna och förhoppningen är att det i längden ska leda till säkrare fängelser.

Kriminalvårdarna ska bli mer medvetna om de etiska riktlinjerna och hur de ska förhålla sig till intagna.

Lars Nylén menar att regler och säkerhetsrutiner inte hjälper på anstalterna om de anställda själva bryter mot dem, och det enligt honom är ett stort problem.