Trängselskatt i Stockholm skapar jobb i Linköping

När trängselskatt införs i Stockholmstrafiken kommer större delen av kundtjänsten att placeras i Linköping, 300 personer ska där svara på allmänhetens frågor inför och under försöket med trängselskatt i Stockholm.

Men placeringen i Linköping kritiseras nu av politiker som anser att verksamheten hamnar för långt från dem som verkligen berörs av försöken.

För att hantera alla frågor i samband med byggandet och genomförandet av biltullarna i Stockholm inför trängselskatteförsöket kommer Vägverket att bygga upp en kundtjänst som skall bemannas med cirka 300 personer.

Tjänsten som startar den 16 maj kommer att finnas i Linköping och nu riktar den moderata vice ordföranden i integrationsberedningen i Stockholm, Kristina Alvendal, invändningar till Vägverket och integrationsborgarådet i Stockholm, Terese Lindberg.

Hon anser att vägverket och integrationsborgarrådet inte agerat för att verksamheten skulle förläggas till något av Stockholms mest utsatta områden som t.ex. Rinkeby, Tensta eller Kista.

Vägverkets projektledare för informationen om trängselskatteförsöket, Louise Jarn-Mellander, säger att det hela hänger ihop med att det är IBM som har hand om hela förfarandet runt den nya tillfälliga kundtjänsten som kommer att bemannas av inhyrd personal . En del av informationen kommer även att skötas från Stockholm där ett 100-tal personer kommer att sysselsättas.