Nässjö

Nu ska den giftiga marken saneras

1:57 min

Notan blir dyr när den giftiga marken på bangården i Nässjö ska saneras.

I dag startade en 200 miljoner kronor dyr sanering i Nässjö. Det är från bangården som 130 000 kubikmeter förorenad jord ska bort.
– Vi ska skapa en miljö där man kan vistas utan risk för hälsan, säger Roger Sivert som är projektledare på Trafikverket.

Området som ska saneras användes från 1930 till 2005 för impregneringsverksamhet. Då användes framförallt cancerframkallande kreosotolja men också så kallat Bolidensalt med koppar, krom och arsenik. Det som impregnerades var järnvägssliprar, alltså trästyckena som ligger under rälsen.

Numera är den vätskan som användes förr förbjuden och man använder alternativ som inte är så giftiga. Men det förorenade området finns kvar och behöver saneras.
– Det är för att minska spridningen till omgivningen och vattendragen som finns runt omkring, säger Elisabeth Johansson på Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen.

Nässjö bangård är inte den enda förorenade platsen i länet. Länsstyrelsens har gjort en kartläggning som visar att det kan finnas farliga ämnen på 5 000 områden i länet, 60 av dem har fått den högsta riskklassen.
– Det är de som är mest prioriterade att jobba vidare med, säger Elisabeth Johansson.

Lever folk farligt som bor i närheten?

– Det beror helt på vilken typ av föroreningar som finns. Vi har vissa områden där vi har inhägnat för att folk inte ska röra sig i det. Men generellt så ligger kanske föroreningarna djupare nere i marken.

Arbetet med bangården i Nässjö ska vara klart i slutet av 2016. Det är Trafikverket som tillsammans med Naturvårdsverket står för mångmiljonnotan.