Äldre i Lidköping räddas från höftledsbrott

Höftledsfrakturer är vanliga hos äldre och det är också en patientgrupp som stadigt ökar i takt med att andelen äldre ökar i samhället.

Men i Lidköping minskar andalet höftledsskador tack vare ett förebyggande arbete som genomsyrar hela kommunens verksamhet.

I Lidköping har förebyggande olycksfallsarbetet nu byggts in i alla kommunala verksamheter. Men eftersom de flesta äldreolyckor inträffar i hemmen så har hemvårdspersonalen en nyckelroll.

– Det gäller att hitta risker i vårdtagarnas egna hem, som exempelvis lösa sladdar, säger Yvonne Swedberg som jobbar i hemvården.

I rena pengar beräknas en höftledsoperation kosta mellan 150 000 och 250 000 kronor.

– Enligt en studie som gjordes i fjol av Västra Götalandsregionen så skulle 700 frakturer kunna undvikas om samtliga kommuner i regionen jobbade på samma sätt som Lidköping, säger Lidköpings folkhälsoplanerare Kerstin Brandt.