Delade meningar om ILO-konventionen inför Sametingsvalet

Inför Sametingsvalet som hålls i mitten av den här månaden har det uppstått delade meningar om ILO-konventionen om ursprungsfolkens rättigheter.

Det finns en majoritet i Sametinget för att Sverige ska skriva under ILO-konventionen, men partiet Jakt- och Fiskesamerna tvekar.

Den version som majoriteten ställer upp på är inte tillräckligt generös mot de samer som inte verkar inom rennäringen. De samer som arbetar med jakt och fiske blir därför i stort sett utan rättigheter om den versionen ska gälla.