Olycksdrabbade bilister kommer undan sänkt bonus

Systemet att uppmuntra skadefria försäkringstagare genom bonussystem håller på att haverera.
En bilägare som är vållande till en kollision slipper bonussäkring och kan spara tusentals kronor genom att byta bolag efter olyckan och få full bonus i det nya bolaget.

Det gamla bolagsgemensamma bonussystemet har upphört och varje bolag sätter sina egna regler där kontrollen av tidigare skador är liten.