Juristböcker försvunna

Många böcker försvinner från högskolebiblioteket i Jönköping och mest är det juristböcker som går upp i rök.

Böcker göms undan i bokhyllor och bakom gardiner, en hel del böcker stjäls också. Flera av de studenter som Nyheterna talar med säger att man behöver köpa ett stort antal böcker för att klara av kurserna i det affärsrättsliga programmet, en förklaring kan då vara att studenter då stjäl böcker från biblioteket istället.