Alby toppar Västernorrlands giftigaste lista

2:05 min

Fabriksområdet i Alby som länge haft en kemisk industri toppar länsstyrelsen Västernorrlands lista på de mest förorenade områdena. Ändå vet ingen idag vad som döljer sig i mark och grundvatten. Det är företaget, Akzo Nobel, som själv ska ta reda på det - helt enligt svensk miljölag.

Hur känner du som bor nära de områden som tillhör de mest förorenade? Berätta i kommenteringen!

Alby i västra Medelpad är det mest förorenade området i länet.

Det är den kemiska industrin som varit verksam i byn sedan 1898 som pekas ut och nu pågår diskussioner med länsstyrelsen hur mark och grundvatten kan saneras.

Magnus Karlsson är platschef på Albyfabrikerna som är en del av den kemiska jättekoncernen Akzo Nobel.

- Det är gamla synder. För hundra år sedan visste man inte hur det man släppte ut påverkade och det fanns då inte heller någon lagstiftning som reglerade det.

Västernorrland har länge haft stora industrier som påverkat naturen. Det finns ett regionalt program från länsstyrelsen i dialog med företagen - när de går att hitta.

I de fall ingen ansvarig kan pekas ut får staten stå för saneringarna och hittills har länsstyrelsen länet betalat ut mer än en halv miljard kronor (561 miljoner kronor). Men här i Alby är ansvarsförhållandet klarlagt och parterna har enligt dem själva bra diskussioner.

– Det är kloratfabriken inom området det gäller. Men det är ingen fara varken för människor eller växter. Faktum är - vi som jobbar här nu sitter ju på fabriken, säger Magnus Karlsson.

Alby är den lilla tätorten vid Ljungan i västra Medelpad, nära järnvägen. Billig elkraft och transportmöjligheter gjorde att industrin startade just här på 1800-talet.

Det låter enkelt när natriumklorat för blekmedel framställs - salt, vatten och elektricitet. I fabriksområdet görs också kaliumklorat - för tändstickor och fyrverkerier. Och väteperoxid - för blekmedel som kan användas både i pappersindustrin eller som avlusningsmedel för norsk lax.

Albyfabriker toppar just nu länsstyrelsens lista på länets mest förorenade områden. Det här är en lista där industrierna verkar turas om med att ligga värst till. Allt eftersom saneringar görs minskar problemen.

De ämnen länsstyrelsen ser som värst i Alby är PAH - den största gruppen cancerframkallande ämnen världen känner. Sexvärt krom - allergiframkallande och kan ge cancer om man andas in det. Och dioxiner - ett av de starkaste av alla kända gifter

Länsstyrelsens miljöhandlägare Maria Höglund, kartlägger och diskuterar med Akzo Nobel. Fabriksområdet i Alby, pekas ut som skitigast i länet, men än vet ingen vilka kvantiteterna är av gifterna i mark och grundvatten.

Än har man till exempel inte kommit fram till var det ska grävas, hur undersökningarna ska gå till eller när man ska börja.

– Det är det vi ska ta reda på nu, säger Maria Höglund.

Länsstyrelsen gör tillsyn och ställer krav. Men man gör inga egna undersökningar.

– Det gör bolagen själva helt enligt svensk lag, miljöbalken.

De som bor i Alby, och har barn i Alby - skolan ligger kant i kant med fabriksområdet - ska de vara oroliga?

– Föroreningarna finns främst inom industriområdet. Den riskbedömning som görs nu ska ge svar på vilka riskerna är på fabriksområdet och i omgivningarna, säger Maria Höglund.