Droginfo till fotbojedömda rattfyllerister

De som begått lindriga rattfylleri-brott kan ibland få avtjäna straffen i hemmet med elektronisk fotboja. Många av dem kan befinna sig i riskzonen för alkoholmissbruk, och därför satsar nu Rikspolisstyrelsen på förebyggande droginformation.

Owe Eriksson håller kurser här i länet. Han menar att en stor del av dessa människor kan ha begynnande problem med alkohol. Deras brott har ju begåtts under alkoholens inflytande.

Han säger också att informationen är mycket uppskattad och inte alls upplagd på ”pekpinnebasis”.