Begränsad effekt av hamnblockaden

Hamnarbetarförbundets övertidsblockad har pågått hela helgen, bland annat i Oxelösunds hamn. För många hamnar har det inneburit störningar. Men fack och arbetsgivare ger olika bilder av har stora effekterna är.

Övertidsblockaden började vid midnatt natten till fredagen och pågår fram till måndagen. Enligt Hamnarbetarförbundets ordförande Björn A Borg har inte blockaden fått så stora effekter den här helgen.

Redan innan blockaden trädde i kraft sa Lars-Erik Karlsson, ordförande för de 25 hamnarbetare i Oxelösund som är anslutna till Hamnarbetareförbundet att han trodde att blockaden skulle få begränsad effekt och det eftersom övertidsuttaget i Oxelösund inte är så stort.

Hamnarbetareförbundet slåss för ett eget avtal. Något förbundet har gjort i över 30 år.