Reaktoravfall på norska åkrar

I nio år har radioaktivt avfall från kärnkraftsreaktorn i Halden hamnat på böndernas åkrar i Östfold. Avfallet har gått till det kommunala reningsverket av misstag istället för att släppas ut i vattnet. Nu är rutinerna ändrade, men norska strålskyddsinstitutet tycker att det värsta är bristen på kommunikation mellan Haldens kommun och instiutet som äger reaktorn. det säger avdelningsdirektör Erling Strandem till Radio Väst