Krogutbildning för att minska våldbrott

I takt med att allt fler krogar öppnar i Norrbotten blir också våldbrotten allt fler, enligt polisen. Och därför ska man nu pröva att arbeta efter en ny modell där man utbildar krögare, vakter och serveringspersonal om just deras ansvar för att motverka den här utvecklingen. Modellen har testats under lång tid i Stockholm och där gett goda resultat.

Serveringspersonal har ett personligt ansvar att inte servera till underåriga och kan annars dömas till upp till två års fängelse.

Detta och mycket annat fick ett 40-tal krögare, serveringpersonal och vakter från Boden och Luleå lära sig i utbildningen ”Ansvarsfull alkoholhantering”.

Inez Boström, alkoholhandlägagre på Boden kommun, är en av intiativtagarna till utbildningen och berättar vad utbildningen innebär:

- Personalen ska i första hand inte servera alkohol till minderåriga och till för berusade personer. Barpersonalen har ett personligt ansvar att detta följs annars kan man faktiskt få böter eller fängelse upp till två år. Och så kan ägaren förlora sitt alkoholtillstånd.

Polisen i Norrbotten har märkt av att antalet våldsbrott har ökat i takt med att fler restauranger och krogar öppnat. I centrala Luleå har våldsbrotten under början av det här året ökat med en fjärdedel jämfört med samma tid för fyra år sedan.

50 % av våldet sker efter klockan tolv på freda och lördas-nätter.

I Stockholm startade man redan för 10 år sen ett samarbete mellan polis, kommun och restauranger. Projektet gav mycket goda resultat: våldsbrotten minskade med 30 % under två år och nu sprider man metoden i landet.

- Målet är att minska antalet våldsbrott och skador i samband med alkholen på restauranger och krogar, säger Boström.