Villaägare protesterar mot torgplaner

Villaägarna i Nyköping ifrågasätter nu det rimliga i förslaget att sälja och därmed privatisera en stor del av Östra torget. I ett uttalande frågar sig Villaägarna också om en försäljning stämmer överens med vidare det kulturhistoriska riksintresset?

Förbundet kräver nu att ett program och en plan för stadskärnan i Nyköping först tas fram. Och skulle en sådan plan ändå resultera i en försäljning måste planen få en sådan utformning att områdets karaktär av torg kvarstår och att allmänheten garanteras tillträde till området, menar villaägarna.