Inte en enda validering sen i höstas

Förväntningarna på projektet som ska hjälpa invandrare att få sina yrkeskunskaper dokumenterade har varit för höga. Det anser Terje Pedersen, projektledare för centrum för validering i Karlskrona.

– Valideringsprocessen kan vara lång och måste också ses som en del i andra arbetsmarknadsåtgärder, säger han.

Projektet som hållit på sedan i höstas har hittills inte lyckats validera färdigt en enda person men Terje Pedersen tror ändå att man ska uppnå målet med 50 validerade personer när projekttiden går ut i sommar.

Validering innebär att en person som till exempel har en utbildning från ett annat land får sina kunskaper dokumenterade också i Sverige för att på så sätt lättare kunna söka och få arbete här.