Brottmål på hög vid domstolar

Antalet mål vid tingsrätterna ökar stadigt sen många år. Trenden gäller också de två tingsrätterna i Halland.

Antalet brottmål vid Varbergs tingsrätt har hittills i år ökat med 15 procent jämfört med samma period förra året.

Även familjemålen och tvistemålen blir alltfler.

Lagmannen vid Varbergs Tingsrätt, Håkan Nyberg tror att ökningen delvis hänger samman med att polis och åklagarväsendet tidigare fått ökade resurser, medan domstolsväsendet bara fått en marginell ökad resurstilldelning.

Många rättegångar blir därför uppskjutna vilket kan innebära att vittnen minns sämre, vilket kan gå ut över rättsäkerheten menar Håkan Nyberg.