Bussförare äventyrar säkerheten

Det största säkerhetsproblemet inom bussbranchen är hastigheten.

Det konstateras i en rapport som släpps idag där upphandlade busstransporter studerats i bland annat Uppsala län.

Dels handlar hastighetsöverträdelserna om en attitydfråga hos förarna men till stor del även om alltför snäva tidtabeller.

I studien dras slutsatsen att upp till 90 procent av tidtabellerna kan vara i behov av att justeras.

Trafikforskaren Magnus Andersson som gjort studien tycker att huvudmännen ska trycka på mer för säkrare tidtabeller vid upphandlingarna