Kritiserad medieaktör till SR:s styrelse

Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion får nya styrelseledamöter. En av dem är Stampens tidigare vd och ordförande, Tomas Brunegård, som går in i styrelsen för Sveriges Radio.

– I en styrelse behöver man olika perspektiv. Och jag kan bidra med det som har att göra med den medieförändring som många av oss står i och som kommer att fortsätta under många, många år. Sen har jag också jobbat med tryck- och yttrandefrihetsfrågor och gör än idag över hela världen, säger Tomas Brunegård.

Beslutet får kritik

Beslutet  idag att tillsätta Tomas Brunegård i SR:s styrelse kritiseras på flera håll bland annat skriver journalisten Andreas Ekström, redaktör på Sydsvenska dagbladet så här på Twitter:

"Tomas Brunegård? Den störste mediecharlatanen i modern tid? Och han lönas med ett styrelseuppdrag hos Sveriges Radio!?"

Till Kulturnytt säger Andreas Ekström:

– Om man tittar tillbaka på Stampens resultat de senaste åren så har man gjort förluster för hundratals miljoner kronor, men har gjort en helt vårdslös expansion, och drabbats av någon typ av storhetsvansinne i en tid då alla andra har tagit det försiktigt och konsoliderat. Tomas Brunegård har helt enkelt inte visat några resultat som antyder att han har några djupare insikter i hur man bedriver seriös publicistik.

Det märks bland annat på reaktionerna på Twitter idag, att ditt namn är kontroversiellt. Vad är din kommentar till att bli kallad "mediecharlatan"?

– Det får du nog snarare fråga nomineringskommittén om. Det är ju de som har valt att ställa frågan om jag vill ta det här uppdraget, säger Tomas Brunegård.

Ove Joanson är ordförande för Ägarstiftelsens för public service.

– Tomas Brunegård är utan tvekan en av de mest kvalificerade medieledarna i Sverige.

Men Stampen har haft stora problem under tiden han suttit som vd och ordförande - hur kommer det sig då att ni har valt honom?

– Vi har valt honom för att han är en av de mest meriterade. Han är den svensk i världen som hårdast driver de grundläggande frågorna om yttrandefrihet och tryckfrihet. Han är ju ordförande i dagstidningarnas världsorganisation och är en internationell auktoritet på det.

"En av Sveriges skickligaste"

– Affärsmässigt kan man säga att jämför man det Stampen han tillträdde som vd 1996 och det Stampen han lämnade efter sig så är det en enorm utveckling. Han är en av Sveriges skickligaste medieutvecklare, fortsätter Ove Joanson.

– Sen är det också sant att han precis som många andra av oss underskattade hur snabbt tidningskrisen skulle komma och köpte ett antal tidningar för dyrt.

Brunegård har blivit kritiserad för sitt arbete i Stampen som vd och ordförande under de år då mediebolaget fått det allt svårare ekonomiskt.

Såhär kommenterade Kulturnytts Åke Pettersson Stampen:

"Med facit i handen kan man konstatera att Stampen har köpt på sig alldeles för många tidningar och framför allt tryckerier. Tidningsbranschen har inte riktigt utvecklat sig som ägarfamiljen Hjörne och deras frontfigur Tomas Brunegård trodde för några år sen. Därför är Stampen i fortsatt ekonomisk kris, trots att koncernen gjorde sig av med 500 anställda så sent som i fjor.

Före detta GP-journalisten Sten Sjögren satt som arbetstagarrepresentant i styrelsen för Stampen under en period och kritiserade i en artikel i december 2014 de affärer, som Stampen genomförde och de pengar som betalades ut till styrelse och vd:

"Samtidigt som vi journalister kunde rapportera om excesser på finansmarknaden med bonuskultur och höga aktieutdelningar gjorde Stampen samma sak. Perioden 2004–2013 trefaldigades den årliga aktieutdelningen och sammanlagt en kvarts miljard fördes över till ägarna, främst Peter Hjörne och hans familj. Hundra miljoner betalades ut till styrelse och vd i moderbolaget under expansionsåren, där koncernchefen Tomas Brunegård tog hand om en stor del tack vare ett bonusavtal."