Fjärilar navigerar efter himlen

Ett för oss osynligt mönster på himlen är vad monarkfjärilen använder sig av för att navigera på sin resa över den nordamerikanska kontintenten. Det har forskare upptäckt när de studerade fjärilens hjärna.

Mönstret på himlen bildas när ultraviolett ljus filtreras genom atmosfären. Vi människor kan inte se UV-ljus, eftersom det faller utanför de våglängder som våra ögon kan uppfatta. Men det kan fjärilen och andra insekter som har speciella UV-känsliga synceller. Syncellerna är också kopplade till den biologiska klockan, som gör att fjärilen navigerar rätt trots att solen rör sig över himlen.

Övervintrar i Mexiko

Monarkfjärilen övervintrar på speciellt utvalda ställen i Mexiko, där klimatet är precis rätt för att de ska överleva dvalan som de då går in i. Där är koncentrationen av fjärilar så stor, att hela träd kan fyllas av miljoner individer.

Trängseln är bra under dvalan, eftersom risken för att en enskild fjäril ska falla offer för ett rovdjur minskar om de är många. Men till våren då fjärilarna vaknar och behöver mat är det inte bra att vara så många som konkurrerar om födan.

Flyger till Kanada

Då flyger fjärilarna långt upp i USA för att hitta den speciella växt, som de livnär sig på. Där lägger fjärilarna ägg, och när de växer upp till fjärilar flyger de vidare till södra Kanada. Och det är först dessa fjärilars avkommor som sedan återvänder till Mexiko för att övervintra.

Det här är spännande, tycker Susanne Åkesson, som är docent i zooekologi vid Lunds universitet.

-  Den här flyttningen som monarken gör sker över flera generationer, säger hon. Det är inte samma individer, vilket är väldigt spännande eftersom det flyttningsprogram som styr den här flyttningen måste vara genetiskt programmerat och ge rätt signal om i vilken riktning man ska flyga vid rätt årstid och beroende på var man är född.