30 bort från Försäkringskassan

Cirka 30 anställda måste bort från Försäkringskassan i länet, det är en direkt följd av att sjukskrivningarna minskar och då blir det blir mindre för personalen att göra.

Försäkringskassan får pengar från staten för att finansiera sin verksamhet. När det blir färre ärenden blir det också mindre pengar. Så på Försäkringskassan i Uppsala län så betyder det att man måste göra sig av med personal, cirka 30 personer i år för att budgeten ska gå ihop.

Istället för att gå enligt turordningslistan så har man i förhandlingar med fackförbunden kommit fram till att erbjuda så kallad avtalspension. Det är personal inom framförallt administrationen som har fått det här erbjudandet.

Till en början så blir det ingen besparing eftersom man det första året måste betala full lön. Men därefter så räknar kassan med att spara pengar. Hittills så är det ett tjugotal anställda som har valt att sluta.