Farliga parasiter kan följa med insmugglade hundar

Antalet insmugglade hundar har ökat på senare tid och med det också risken för att vi får in farliga parasiter som inte tidigare har funnits i Sverige.

Det senaste halvåret har över 140 hundar stoppats i tullen, de flesta med ursprung i Öst- och Centraleuropa. Svenska myndigheter är oroade, eftersom det bara är några få procent av smuggelhundarna som upptäcks vid gränsen och de insmugglade djuren kan föra med sig den lilla, men mycket farliga parasiten dvärgbandmask.

Sprids i naturen

Det är en liten parasit som hundar, rävar och även katter får i sig när de äter smittade sorkar och andra små gnagare. Via hundens avföring sprids sen smittan i naturen och människan får i sig de pyttesmå parasitäggen via bär och frukt och svamp. De små äggen skadar sedan levern vilket kan leda till döden.

Men i dag finns inte den farliga dvärgbandmasken i Sverige, enligt Dan Christensson, som är veterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

- Nej, vi har tittat på hitintills närmare tusen rävar, och vi fortsätter att undersöka rävar, några hundra varje år, precis i avsikt att leta efter denna parasit, och vi har inte hittat den.

Husdjur ska avmaskas

Men det är inte bara de insmugglade hundarna som utgör en risk utan också våra husdjur som vi tar med oss på semestern ut i Europa. Husdjuren kan vi alltid avmaska innan de återvänder, men med de insmugglade hundarna är det naturligtvis svårare.

- Helst så vill vi ju i alla lägen att hundar är avmaskade innan de kommer över den svenska gränsen, säger Dan Christensson.