Lördag 7 mars

Månadens Diktare: Johan Jönson

Dikt: utan titel ur "mot.vidare.mot" av Johan Jönson

Första rad: Novemberdis, den brunsvarta leråkern

Uppläsare: författaren

- Jag gör poesiböcker, ett femtontal hittills, av lust, vilja och nog också för att få tid att gå. Har (så vitt jag vet) ingen särskild poetik att illustrera, men mina senaste böcker har varit upptagna av montagets estetik, på längd och tvär, dialektiskt och utan slut. De har också varit relativt tjocka, med många sidor, som bokliga former av det levandes outplånliga princip; av kamp, arbete, språk mot språk, tolkning, kropp, njutning - alltid och överallt dubblerat av död i otaliga skepnader och med oändligt tålamod, förstås.  

Musik: Whourkr: Grovinbear och Mindgerb (2 låtar)

Exekutör: Whourkr

Diktsamling "mot.vidare.mot"

Förlag Albert Bonniers (2014)