Klagomål på lukt från fliseldning

Boende i närheten av Visby Energis fjärrvärmeanläggning i Visby klagar på lukt från eldningen med flis.

Gotlands kommun har under året fått flera anmälningar om lukt från anläggningen och kommunen ska nu diskutera med ägarna till anläggningen hur lukt-olägenheterna för de boende i närheten kan minska.