Halland vill ha de snabbaste tågen

En delegation från Halland kommer i dag att träffa Sverigeförhandlingen som har som uppgift att ta fram sträckningen för landets första järnväg med höghastighetståg.

Från Hallands görs påtryckningar för en västligare sträckning än den preliminära dragningen genom de västra delarna av Kronobergs län.

Det bästa alternativet ut halländsk synvinkel är att den dras från Jönköping till Halmstad och vidare ner till Malmö.

Resonemanget är att Halland och västra Skåne är starka tillväxtregioner och bra kommunikationer är en förutsättning fortsatt stark utveckling.