Matsnusk på kustpilentågen

Matserveringen på Kustpilentågen kritiseras av Livsmedelsverket.
Temperaturen i tågens kylar var i flera fall för hög vid en inspektion i mars. Personalen har inte tillgång till rinnande vatten i de cateringutrymmen som finns på tågen, utan måste uppsöka de allmänna toaletterna för att tvätta händerna. Eventuellt kan det bli nödvändigt med en ombyggnad av tågen om SJ:s försäljningstillstånd ska kunna förnyas, säger Livsmedelsverkets Johanna Stiernstedt till Metro. Affärschefen på SJ, Magnus Andersson, säger dock att någon ombyggnad inte är aktuell, men att man eventuellt funderar på ett annat upplägg för serveringen.