Konsum Gotland vill bygga nytt

Konsum Gotland vill bygga sin nya Coop Forum butik vid Rävhagen-området i Visby. I oktober förra året ansökte företaget om tillstånd från Gotlands kommun, men möttes av motstånd.

Trots detta går Konsum Gotland vidare med planerna och bekostar nu en detaljplan för området.

Idag används grönområdet främst till idrottsverksamhet och skulle det bli aktuellt med en butik i området, måste detaljplanen förändras.

Placeringen är ett 45000 kvadratmeter stort område söder om den så kallade Shell-Rondellen och tillfarten är ett av de problem som måste lösas med en detaljplan.