Inkomstklyftorna fortsätter att öka i Stockholm stad

Inkomstskillnaderna mellan invånarna i olika delar av Stockholms stad fortsätter att öka. Mellan åren 1999 och 2002 ökade medelinkomsten på Östermalm med 52 000 kronor.

I den fattigaste stadsdelen, Rinkeby, ökade medelinkomsten samtidigt med 27 000, ungefär hälften av ökningen på Östermalm.

Samma utveckling syns i resten av Stockholm - att inkomsterna ökar mer i redan rika områden.

2002 var medelinkomsten i Rinkeby 149 000 kronor. På Östermalm var den 333 000.