Stadsbor åker hellre taxi än kör bil

Allt fler åker taxi på grund av det höga bensinpriset. På Sexans taxi i Luleå säger styrelseordföranden Tony Tavo att det mest är yngre personer, som tycker att det är för dyrt att köra med egen bil in till stan och därför väljer att helt avstå från att skaffa bil.

- Det är inte bara bensinen som är dyr, utan även andra utgifter för den egna bilen, så de senaste åren har jag märkt att fler beställer taxi eller åker buss, säger han.

- Även i storstäderna och på andra ställen i landet är det många, som väljer bort bilen, så det här är inte bara ett Luleåfenomen, säger Tony Tavo.