Akuten i Västerås kan få fler vårdplatser

En konsult granskar just nu verksamheten på akutkliniken i Västerås.
Resultatet kan bli att akuten får fler vårdplatser och att man satsar på särskilda akutläkare, istället för att läkare från olika kliniker har jour på akuten.

- Det kommer i sin tur att leda till bättre och säkrare vård för patienterna, säger Lars-Olov Svensson, divisionschef för kirurgin vid Landstinget Västmanland.

I dag fungerar det så att alla läkare som jobbar på akuten egentligen är anställda på en annan avdelning, på till exempel kirurgen, medicin eller ortopeden. Läkarna går på ett rullande schema och har jour på akutmottagningen.

Eftersom det är så många som går jour leder det här systemet bland annat till att kirurgerna får operera alldeles för sällan, vilket är ett hot mot en säker och bra vård.

- Med fast anställda akutläkare, som valt att jobba med akutvård skulle vården bli både bättre och säkrare, tror Lars-Olov Svensson. Han hoppas också på en större akutvårdsavdelning:

- Idag har vi bara 12 vårdplatser vilket är alldeles för lite, tycker Svensson.

Om man fick fler vårdplatser på akuten, skulle övriga avdelningar på lasarettet avlastas.

Det är den förre chefen för Akademiska sjukhuset i Uppsala, Gudmar Lundkvist, som anlitats som konsult, och granskningen av akutkliniken ska vara klar före midsommar.