Viktig bolagsstämma för Klippan AB

På måndagen samlas aktieägarna i Klippan AB till bolagsstämma. Där ska de ta ställning till styrelsens förslag att föra in 200 miljoner kronor i bolaget. För de senaste åren har pappersföretaget Klippan AB haft ett ansträngt ekonomiskt läge.

Pappersföretaget Klippan AB har rötter tillbaka till slutet av 1500-talet och sysselsätter runt 850 personer i Klippan, Lessebo och Mölndal. Verksamheten i Mölndal planeras att lägga ner, och ledningen hoppas på nya pengar i bolaget från försäljningen av fastigheterna där.

Under de senaste åren har företaget haft det motigt. Omsättningen har sjunkit, och det har gått med förlust.

För ett par veckor sedan var det dags för ännu ett bakslag för Klippan AB. Då bröts förhandlingar om ett köp av en pappersfabrik i Frankrike. Köpet var beräknat att ge Klippan AB ett tillskott i kassan på 200 miljoner kronor, men det blev alltså inget av det.

VD Thomas Billing beskriver läget för Klippan AB som bekymmersamt och pappersmarknaden som svag.

Idag tar alltså aktieägarna ställning till styrelsens förslag om nyemission. Det handlar om att främst de befintliga aktieägarna för in 200 miljoner kronor i bolaget för att det ska klara den ansträngda ekonomiska situationen.