Små brandhärdar kvar i plastfabrik

Efter den omfattande branden på företaget Jihå plast i Karlskoga som härjade i går så har stora värden gått förlorade. Det var tidigt på söndagsmorgonen brandlarmet gick och när räddningstjänsten kom till platsen var lagerbyggnaden redan övertänd.

Instsledare Lars Eidvall som funnits på plats hela tiden säger att idag på morgonen ser det bra ut, det är bara några små brandhärdar kvar i lagerlokalen. Branden började troligtvis på lastkajen utanför lagerlokalen, säger han. 
Företagets VD och ägare Bernt Hendberg uppskattar att det kan röra sig om värden för allt mellan 15 och 50 miljoner kronor. Räddningstjänsten räknar med att avsluta eftersläckningsarbetet idag på förmiddagen, men det kan ta några dagar innan polisen kan komma och göra en teknisk undersökning på grund av värmen.
E 18 förbi branden som var avspärrad hela dagen i går öppnades igen straxt efter klockan 17 i går kväll.