Föräldrafritt hemma då flödar spriten

Föräldrafria fester som spårar ur och blir rena fylleslag. Det är en beskrivning som ungdomar själva ger i djupintervjuer om sina alkoholvanor.

Det är en bild som också bekräftas av flera 15-åriga grundskoleelever som Sveriges Radio Kronoberg pratat med.

- Det är ganska mycket alkohol och snefyllor, glas som krossas, lägenheter som rasar och Securitas kommer och alla får fly, säger en 15-åring till SR Kronoberg.

Kjell Johansson, före detta narkotikapolis, har sedan länge arbetat med förebyggande utbildning i ämnena alkohol och droger. Han säger att ungdomars alkoholdebut har sjunkit allt lägre ner i åldrarna.

- Debutåldern är nere i 13-årsåldern, några börjar till och med när de är 12 eller 11 år gamla.