Nya regler på Försäkringskassan upprör anställda

3:12 min

Internutredarna på Försäkringskassan får inte längre fria händer att granska misstänkt korruption och andra oegentligheter hos högre chefer på myndigheten. Det här upprör nu många anställda på flera nivåer inom Försäkringskassan som Ekot pratat med.

Det var just internutredarna på Försäkringskassan som förra våren hittade flera misstänkta oegentligheter inom myndigheten som ledde till stor uppståndelse.

Kommunikationsdirektören fick avgå efter avslöjandena, som publicerades i Expressen, och säkerhetschefen stängdes senare av från sin tjänst efter att ha försökt ta reda på vem inom myndigheten som tipsat media om de pågående utredningarna.

Nu har Försäkringskassans ledning beslutat att kraftigt strama åt internutredarnas frihet att på eget initiativ starta utredningar om misstänkt korruption och oegentligheter. Bland annat får de inte längre granska högre chefer.

I stället ska Rättsstaben från fall till fall besluta hur misstankar som rör högre chefer ska utredas. Exempelvis kan en tillsynsenhet på en annan myndighet ta över de utredningarna. Det här är något som upprör flera anställda som Ekot pratat med. Så här säger en person, som inte vill ställa upp på en bandad intervju:

– Jag misstänker att det är ett resultat av vårens händelser. Nu straffas internutredarna för att ha gjort sitt jobb. Risken med det här nya är att man kommer kunna mörka misstankar mot högre chefer i framtiden.

En annan anställd menar att tilliten till ledningen är borta i och med de nya direktiven, och säger till Ekot:

– Det är tydligen skillnad på folk och folk inom organisationen. Vi på golvet behandlas inte med silkesvantar, som cheferna i och med det här kommer bli behandlade. Det här bäddar för korruption. En viss chef ska alltså nu bedöma om det överhuvudtaget ska bli en fortsatt utredning eller inte när misstankar riktas mot en högre chef. Jag tror att de kommer välja att säga nej till utredning då.

Ytterligare en åtstramning av internutredarnas arbete är att från och med nu måste de först fråga myndighetsledningens rättsenhet om lov innan en utredning startas. Tidigare hade utredarna i stort sett fria händer att titta på misstänkta oegentligheter och starta egna granskningar. En annan anställd vi pratat med säger:

– Mandatet att på eget initiativ hitta dumheter är borta. Utredarna måste nu be om lov hos ledningen innan. Det betyder att man inte kommer hitta särskilt mycket oegentligheter, speciellt på ledningsnivå. Vi kommer inte tillåtas att hitta dem.

På Försäkringskassans huvudkontor träffar vi Eva Nordqvist, rättschefen. Det är hon som gjort de här ändringarna i internutredarnas arbete. Hon menar att det finns en risk att internutredarna inte skulle granska högre chefer objektivt. Bland annat därför har reglerna ändrats.

– Man vill försäkra sig om att det blir en riktigt objektiv hantering. Vi ska inte kunna misstänkas utifrån för att vi tar hänsyn åt ena eller andra hållet, säger Eva Nordqvist.

Men du tror inte den kan vara objektiv även om de själva jobbar precis som de gjorde tidigare?

– Det kan den säkert vara men det ska inte kunna ifrågasättas.

Och att detta skulle vara ett sätt att minska antalet oegentligheter man hittar på ledningsnivå, vad säger du om det?

– (Skratt) Nämen, det är det absolut inte. Jag tror att vi kommer att utveckla väldigt bra sätt att följa verksamheten så att vi hittar det som behöver hittas, säger Eva Nordqvist.