Länets kommuner slarvar med att betala räkningar

Alla länets kommuner har de senaste åren haft obetalda räkningar som gått till Kronofogdemyndigheten. Det visar en kartläggning som Veino Aus på Kronofogdemyndigheten gjort.

- Jag blev mycket förvånad och tycker att kommunerna borde föregå med gott exempel.

Kronobergs läns kommuner har förekommit i Kronofogdens register 37 gånger sedan 2002. Det rör sig om räkningar till bland annat Apoteket, livsmedelsföretag och Sydkraft.

Växjö kommun är den kommun i länet som haft flest anmärkningar, 16 gånger har de förekommit i Kronofogdens register sedan 2002.