Ekots rapportering om visstidsanställningar

Ekots reporter Susanna Einerstam samlade ett viktigt material om dagens svenska arbetsmarknad, där många unga har visstidsanställningar. Hennes inslag sändes den 24 och 25 februari.

Flera intervjuade vittnar om ovissa anställningsvillkor och hur deras vardag påverkas av att de exempelvis riskerar att förlora jobbet om de inte är tillgängliga på telefon.

Susanna återgav fackliga uppfattningar och Svenskt Näringslivs syn på visstidsjobben.

I programmet Medierna i P1 kritiseras Susanna för sin tolkning av statistiken i SCB:s rapport om visstidsjobb. Rapporten kom den 24 februari.

Statistiken visar en trendmässig ökning av visstidsjobben sedan 1987, vilket Susanna återger i sina inslag. Mediernas reporter frågar gång på gång varför hon inte valt ett annat utsnitt ur statistiken. Bland andra har Svenskt Näringsliv hävdat att ett annat utsnitt hade gett en annan bild av utvecklingen av visstidsjobben.

Det går alltid att diskutera vad som är relevanta utgångspunkter för journalistik. Statistik går att läsa och använda på många sätt. I reportage i Studio Ett den 25 februari var Susanna otydlig på en punkt, vilket hon också medgav i programmet Medierna.

Hon sa i Studio Ett-reportaget att ”sedan allmän visstid infördes 2007 har fler gått på tidsbegränsad anställning”. Hon borde där ha nyanserat beskrivningen. Det handlar om att en viss form av visstidsanställningar ökat sedan 2007.

Men att det skett en ökning av visstidsjobben från 1987 och fram till nu är odiskutabelt. Det framgår av SCB:s kurva. Och ingen kan heller tvivla på de unga intervjupersonernas berättelser om otrygga jobbvillkor ger i Susannas inslag. Den frågan är viktig för många och förtjänar plats i den offentliga debatten. Därför gjorde Ekot de här inslagen.

Susanna inser att hon framstår som ovillig att svara på Mediernas frågor, vilket har gjort henne bedrövad. Men hon hade faktiskt bara ett svar att ge i intervjun. Nämligen att statistiktolkningen från 1987 var korrekt.

Det är lärorikt att själv bli granskad, så som Ekot nu blivit i programmet Medierna.

Tillägg:

Efter förnyad kritik mot hur Ekot och Studio Ett presenterat statistik om visstidsanställningar den 24 och 25 februari, har redaktionen än en gång gått igenom SCB:s statistik och vår egen rapportering.

I reportaget i Studio Ett den 25 februari fanns två felaktigheter:

Vi talade om en "stor" ökning av tidsbegränsade anställningar sedan 2007. Det stämmer inte. Korrekt är att det i absoluta tal märks en liten ökning om man jämför 2014 med 2007. Däremot har andelen med tidsbegränsande jobb inte ökat om man jämför dessa två år.

Vi uppgav också i reportaget att "fler, framförallt unga vuxna", haft tidsbegränsade anställningar sedan 2007.

Det är fel. Varken antalet i absoluta tal eller andelen som haft tidsbegränsade anställningar har ökat bland unga vuxna under den tidsperioden.

Korrekt är att andelen med tidsbegränsad anställning ökat om man jämför nutid med år 2009. Också från 2013 till 2014 noteras en ökning. Liksom under hela mätperioden 1987-2014.

Vi publicerar i dag, fredag den 13 mars, en rättelse i programmet Studio Ett.

Ekot beklagar felen och tar dem på allvar. Redaktionen vinnlägger sig om att hantera statistik korrekt. Vi har nu åter tagit upp diskussionen om statistik i vår journalistik. Vi tar hjälp av intern och extern kompetens.

För att illustrera hur Ekot resonerar när det gäller statistik sprider vi åter vår checklista för opinionsmätningar.

Här kan du läsa vår checklista