Ansvarig utgivare kommenterar "Veckans Boss"

I det senaste avsnittet av podden Veckans Boss granskades chefen för GP:s ledarredaktion, Alice Teodorescu. Här kommenterar Anne Sseruwagi, ansvarig utgivare, den kritik som riktats mot innehållet.

I det senaste avsnittet av poddradioprogrammet Veckans Boss, granskas Alice Teodorescu av Tankesmedjan i P3. Tankesmedjans redaktion består av unga komiker som har i uppdrag att granska aktuella samhällshändelser, nyheter, politik och makt med humor och satir som medel.

Denna vecka valde redaktionen att skämta om en person som just fått jobb som chef för ledarredaktionen på en av Sveriges största och mest betydande dagstidningar, Göteborgs Posten.

Alice Teodorescu är ett självklart aktuellt val till Veckans Boss utifrån hennes opinionsbildande makt. I det 25 minuter långa programmet tecknas ett porträtt av Teodorescus liv, gärningar och åsikter från många olika håll. En del av innehållet kan uppfattas som sårande, det är ibland ofrånkomligt när det gäller satir och humor som människor har så individuella uppfattningar om. Utan det överdrivna blir det sällan träffande.

Debatt har uppstått framförallt kring en lösryckt mening där man förbigående utmanar Teodorescu "att inte vara husblatte". Det har tolkats som ett exempel på rasism och partiskt "vänstervridning". 

Det är olyckligt att det uppfattats på det sättet och det har naturligtivs inte varit redaktionens avsikt. Självklart vill vi inte heller ge näring åt näthat och kvinnoförakt. Vi står för alla människors lika värde och när Tankesmedjan sparkar, sparkar man uppåt och åt olika håll politiskt, både vänster och höger.

Samtidigt måste det vara möjligt att göra bitande satir även om oss invandrade svenskar - både kvinnor och män - som nått maktpositioner, driva med de klassresor vi gjort, de bakgrunder och åsikter vi har. Framförallt om karriären ifråga går ut på att vara opinionsbildare.

Anne Sseruwagi, chef Sveriges Radio Malmö och ansvarig utgivare för Tankemedjan i P3