Byggemenskaper utmanar storbyggare

 Byggemenskaper är grupper på ett tiotal hushåll som i egen regi planerar, låter bygga och sen flyttar in i sina bostäderna.

 Erik Berg i Föreningen för byggemenskaper i Göteborg säger att byggemenskaper inte är något bara för medelklassen. Det är oftast helt vanliga människor som har tröttnat på att allmännyttan bygger för lite hyresrätter och att de stora privata byggherrarna bygger för dyra och ensidiga bostadsrätter.

– Detta är grunden till att byggemenskaper nu växer fram enligt Erik Berg, arkitekt och styrelseledamot i Föreningen för byggemenskaper.

–- Det handlar om hur man vill bo. Sen gäller det att hitta några andra som delar ens tankar på boendet. Resten är egentligen bra vanligt föreningsarbete. I ett tidigt skede bör man kontakta en arkitekt eller någon liknande person som kan hjälpa till med hur byggprocessen fungerar, säger Erik Berg.

En byggemenskap är en kunskapsresa som börjar med att man har en idé om hur man vill bo.

Sen gäller det bara att hitta andra männsikor som har en liknande tanke. I byggemenskapen tar man ansvaret från ax till limpa och väljer själva arkiteter och byggare.

I Storgöteborg finns ett fleratal pågående och redan färdiga byggprojekt där de boende själva ser till att det byggs bostäder på deras villkor och efter deras plånböcker. Man bestämmer själv kvalitetsnivån samt den sociala och den ekologiska aspekten på sitt boende.

Byggemenskaper är mycket stort i ett flertal tyska städer, upp mot hälften av alla bostäder som byggs i en del städer är byggemenskaper.

En byggemenskap kan bestämma sig för att bygga bostadsrätter och småhus men också hyresrätter.
Erik Berg är noga med att byggemenskapen har plats för alla.

-– Man ska inte inbilla sig att detta bara är något för medelklassen. Tittar man på medlemmarna i byggemenskaperna så finns här verkligen alla inkomstgrupper. Detta kan definitivt vara något för var och en, menar han.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sverigesradio.se