Inga nya pengar till Värmland enligt infrastrukturministern

2:59 min

Trots att underhållet av järnvägen i länet är undermåligt och behovet att se över bland annat E18 är stort så blir det inga nya pengar till Värmland i dagsläget enligt den infrastrukturpolitik som regeringen just nu för. Anna Johansson, infrastrukturminister besökte idag infrastrukturkonferensen i Karlstad.

– Det man kan konstatera är att det finns väldigt många behov i stora delar av Sverige och där alla har väldigt goda argument för varför just deras behov ska prioriteras så det kommer att bli en jättesvår prioritering mellan olika angelägna satsningar, säger Anna Johansson, infrastrukturminister.

Hur ska Värmland göra för att bli prioriterade?

– Jag tror att det man redan gör som handlar om att man samverkar, där alla kommuner, där region och landsting och även angränsade kommuner medverkar i att man gör en gemensam prioritering, gör att man har lättare att få gehör. När man kommer med 15 olika röster så blir det betydligt svårare att ta ställning till de projekt som man prioriterar. När man nu har gjort ett ganska gediget förarbete så underlättar det naturligtvis i framtiden, säger Anna Johansson, infrastrukturminister.

Snabbspårsutbyggnaderna mellan Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö är den stora satsningen. Det ska bli snabba transporter mellan de tre stora städerna men man vill också frigöra banan för pendel, regional och godstrafik.

Förutom Anna Johansson, infrastrukturminister så finns andra beslutsfattare, verkställare, affärsresenärer och transportköpare på plats på den infrastrukturkonferens som just nu pågår just nu på Karlstad CCC. Stockholm - Oslo tåget är en viktig punkt på konferensen. Den finns inte med i Sverigeförhandlingen och enligt ministern så ligger det för regeringens del långt fram i tiden.

– Det pågår så att säga ett förberedande arbete, där man ändå tittar på den sträckningen, vad den skulle kunna innebära. På samma sätt som man tittar på sträckan Oslo - Göteborg, Malmö-Köpenhamn och vidare ner i Europa. Och i vilken ordning man kommer att kunna ta sig an det där och när det kan bli verklighet, dels så ligger långt fram i framtiden men ordningen på det och prioriteringen måste ju vara utifrån var får man den bästa nyttan, var är de största problemen så att säga, säger Anna Johansson, infrastrukturminister.

Frida Johansson, vd för Handelskammaren Värmland håller inte med.

– Jag tycker att det är jätteolyckligt och det är ju ett av syftena av att ha henne här, (Anna Johannson, infrastrukturministern) och att ha henne här hela eftermiddagen. Vi vill ju påtala hur viktigt sträckan är. För tittar man hur det ser ut här i Värmland så är det ju så att 57 % av de värmländska företagen gör affärer med Norge och det säger någonting om hur viktigt det är med bra kommunikationer med till Oslo. Och tittar man i det andra ledet alltså kopplat till affärspendling till Stockholm så är det också en jätteviktig länk. Så jag är faktiskt förvånad över att det inte har högre prioritering än vad det har säger Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland.

Hur kommer ni att göra för att få med henne på tåget?

– Vi kommer så klart att berätta om hur det ser ut, alltså hur den värmländska industrin ser ut, hur beroende man är av den här kommunikationen, vart man gör sina affärer. Vi ska påtala fakta, så är det, säger Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland.

Tror ni att ni kommer att bli hörda?

– Jag hoppas det, säger Frida Johansson.