Rymdutredning behöver mer tid

1:46 min

Den statliga utredning som pågår om den framtida rymdverksamheten i Sverige skulle behöva längre tid för att bli helt klar, enligt utredaren Ingemar Skogö.

Nu i början av veckan samlas hela rymdsverige på konferensen Rymdforum i Göteborg för att diskutera framtidens rymdverksamhet. Det som gör årets forum särskilt intressant är att det just nu pågår ett utredningsarbete som ska resultera i en nationell strategi för den framtida rymdverksamheten i Sverige.

Det här är nämligen en bransch som är i snabb utveckling och allt fler samhällssektorer är beroende av teknik och forskning inom det här området.

Inom försvarsverksamheter globalt sett finns till exempel en ökad användning av satellitteknik. Och med tanke på att Sverige deltar i internationella insatser i Afghanistan och Mali ser rymdutredaren Ingemar Skogö ett ökat behov av se över hur Sveriges försvar kan använda sig rymdteknik i sitt arbete.

Han säger att målet fortfarande är att bli klar med utredningen den 31 maj, men att han skulle vilja ha mer tid på grund av säkerhetsfrågorna.

– De här frågorna har inte varit tillräckligt högt på dagordningen i den politiska och kanske försvarsmaktsmässiga diskussionen kring vad det är för förmågor man behöver och vad det är för hot man har, säger han.

Är det någon speciell händelse som har aktualiserat det här behovet?

– Jag tror inte att det är en specifik händelse, men det är klart om vi tittar på hur svensk försvarsdoktrin har utvecklats under ett antal år med allt mer internationella missioner, och om vi ser hur säkerhetsläget i världen och omvärlden har utvecklats, så bidrar det till att fokusera mer på de här frågorna än vad man har gjort tidigare då omvärlden kanske har känts lugnare.

Ingemar Skogö lyfter till exempel fram Sveriges insatser i Afghanistan och Mali där det finns ett intresse av att få reda på vad som händer med svenska militärer, till exempel med hjälp av satelliter som kan ge snabb informationsöverföring.

Men det handlar också om att kunna få information om trupprörelser i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

– Där måste vi ha ett samarbete med andra länder, men vi måste också ha ett förhållningssätt så att de här frågorna finns med i ett tidigt skede.