Löptävling till förmån för hjärtsjuka barn

0:48 min

Den som vill tävla i löpning till förmån för hjärtsjuka barn i Värmland har chansen i slutet av maj. Då genomförs Hjärtebarnsloppet i Karlstad.

– Alla Karlstads skolor är inbjudna till att delta. Företag kommer också att bjudas in, så att de får vara med och lägga en liten peng så att deras anställda kan delta i loppet. Pengarna går till vår förening, och vi kommer att försöka använda dem till trevliga aktiviteter. Det är väldigt viktigt för de hjärtsjuka barnen och även föräldrarna att få mötesplatser där vi kan utbyta erfarenheter och där barnen kan leka på samma villkor, säger Nina Hedin, ordförande för Värmlands hjärtebarnsförening.

Hjärtebarnsloppet arrangeras av Thoren business school.