Snart premiär för ny psykakutbil

1:29 min

Den 30:e mars kommer den nya psykiatriska akutbilen att rulla i Stockholm. Utrustad med en ambulanssjukvårdare och psykiatrisjuksköterskor ska den rycka ut på bland annat självmordslarm.

– Om man mår psykiskt dåligt och kanske har självmordstankar då blir det ganska stigmatiserande att polisen kommer. Man kan ju tänka att grannar undrar vad den där personen gjort när polisen är där och hämtar, säger Andreas Carlborg, överläkare och sektionschef för vuxenpsykiatrin vid S:t Görans sjukhus.

Den ser ut som en vanlig ambulans, men istället för bårar har bilen säten och det kommer att stå "PAM", kort för psykiatrisk akut mobilitet på den. Idag är det i många fall poliser som rycker ut på det hundratal larm om psykisk ohälsa som de får in varje vecka. Med PAM-bilen kan polisen avlastas och patienterna få ett mer professionellt bemötande.

– Jag tror att patienterna verkligen kommer att uppskatta det här. Att känna att man blir bemött av personer som har det här som sitt arbetsfält, säger Andreas Carlborg.

Två specialutbildade psykiatrisjuksköterskor blir de första som träffar patienterna. PAM-bilen ska vara ute i Stockholm och närförort varje dag mellan 15 och 01 i två år. Den tid på dygnet då flest larm kommer in enligt landstinget. Sen ska projektet utvärderas.

Det övergripande målet är att få ned antalet självmord och inspirationen kommer från ett liknande arbetssätt i norska Bergen. Att bilen är ett halvår försenad säger Andreas Carlborg har att göra med att upphandlingen drog ut på tiden. Och framtiden för psykakutbilen ser ljus ut.

– Jag föreställer mig att den är här för att stanna, säger Anna Starbrink, folkpartistiskt landstingsråd i Stockholm.

Polisen kommer även i fortsättningen att rycka ut på larm om psykisk ohälsa. Men det blir inte per automatik.

– Ibland kanske polisen är först på plats och begär hjälp av PAM-bilen, ibland kanske det är tvärtom. Men tanken är att psykakutbilen också ska hantera ärenden på egen hand. Det beror på vilka SOS-Alarm och Länskommunikationscentralen kallar till platsen.