Filmprojekt om idealbilder i reklam och media

Två Lyckseletjejer gör en film om hur unga påverkas av de idealbilder som ofta förmedlas i reklam och i media.

Det är Maria Hennersson och Helga Börjesson som gör filmen som avslutande examensarbete i gymnasiet.

Film i Västerbotten har lånat ut inspelningsutrustning och både skolan och Kyrkan har bistått med pengar till filmprojektet.

Maria Hennersson och Helga börjesson hoppas att deras film ska väcka kritisk eftertanke och att många ska fundera över hur de egentligen påverkas av allt de serr och hör omkring sig.