E22 ska bli säkrare

E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping ska byggas om för 93 miljoner kronor.
Det är NCC som har fått i uppdrag av Vägverket Region Sydöst att förbättra trafiksäkerheten och utföra beläggningsarbeten på en närmare 3 mil lång sträcka. Bland annat ska vägen breddas på vissa ställen och byggas om för att bli en så kallad 2+1-väg, vilket betyder att körfälten växlar mellan att bestå av 1 respektive 2 filer. Vajerräcke och viltstängsel ska också sättas upp. Arbetet inleds i mitten av maj och ska vara klart i oktober 2003.