Just nu

  • Var med och tävla i P4 Nästa!

Assyrier, syrianer, syrier - vad skiljer dem åt?

Flyktingar från Syrien är prioriterade i Sveriges flyktingkvot. När man pratar om människor från det området kan det förekomma viss begreppsförvirring om vad de ska och vill kallas. En professor i historia hjälper oss reda ut detta. 

David Gaunt är professor emeritus i historia på Södertörns högskola. Han förklarar skillnaderna så här:

– Ordet syrier och Syrien kommer från de gamla grekerna som använde det för att beteckna ett geografiskt område och dess invånare. Det geografiska området var större än dagens Syrien. Vid den tiden var Syrier och Assyrier i stort sett synonymer. 

– I Sverige användes på 1970-talet benämningen assyrier för kristna flyktingar från Turkiet, Syrien och Libanon. Detta accepterades, men sedan insisterade en särskild grupp på att bli kallad "svenska syrianer" efter uppmaning från sin patriark. Den var i huvudsak medlemmar av den syrisk-ortodoxa kyrkan. Flertalet av de som kallar sig syrianer har rötter i en liten region i sydöstra Turkiet som kallas TurAbdin. 

– De som kallar sig assyrier har två komponenter - en grupp har alltid kallat sig assyrier och har rötter i Österns kyrka och den kaldéisk-katolska kyrkan (finns huvudsakligen i Iran, Irak och delar av Syrien). En annan är en del av de forna turkiska medborgarna som är mer politiskt orienterade än sina kusiner som kallar sig syrianer, avslutar David Gaunt.